kinclova.com
Ceník

Smluvní:

Odměna je řešena dohodou s klientem. Snažíme se vždy sjednat s klientem takový typ odměny, který nejlépe odpovídá složitosti případu a zadání klienta s ohledem na předpokládaný rozsah právních služeb.

Může být s klientem dohodnuta např. jako:

1.Odměna dle dohodnuté hodinové sazby (např. pokud není možné předem určit délku trvání a rozsah)
2.Odměna za vyřízení věci (dohodnuta za vyřízení věci bez ohledu na délce trvání a rozsahu).

Mimosmluvní:

Podrobné informace o možném řešení odměny za poskytnuté právní služby jsou, a to v závislosti na povaze a počtu úkonů, uvedeny v advokátním tarifu, který je k dispozici v plném znění na níže uvedeném odkaze:

  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb.

Související právní předpis:

  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 277/2006 Sb.
Kancelář     Lidé     Služby     Reference     Klientela     Ceník     Navštivte nás