kinclova.com
Lidé

Mgr. Alena Kinclová
advokátka


Odborné vzdělání :
1996: Advokátní zkouška v České komoře advokátů – registrace č. 08404
1985 – 1990: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, zakončeno státnízávěrečnou zkouškou, obdržen titul Mgr., diplomová práce v oblasti mezinárodního práva

Jiné aktivity mimo advokacii :
1991 - 1994: Česká protipirátská unie (CPU) - zakladatelka a ředitelka kanceláře,
březen 1994 - listopad 1997: Ministerstvo spravedlnosti ČR, oddělení harmonizace právních předpisů ČR s právem ES – tvorba a koordinace projektů harmonizace právních předpisů ČR s předpisy ES pro státní správu a justici financovaných PHARE.

Výkon funkcí :
1997 - 2000: Místopředsedkyně Rady České televize,
1999: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přednášející - seminář „Úvod do práva ES“,
1998 - 2000: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, „ERASMUS Programme“ - přednášející – seminář „Vývoj autorského práva v aspektech harmonizačního procesu s právem ES, Historický vývoj a platná právní úprava autorského práva na území ČR

Jazyky :
angličtina, ruština, částečná znalost francouzštiny
Mgr. Markéta Hlucháňová
advokátní koncipientka


Odborné vzdělání:

2001 – 2006: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, obdržen titul Mgr., diplomová práce na téma „Organizovaný zločin na území ČR a boj s ním"

Jazyky :

angličtina – aktivní znalost slovem i písmem

Kancelář     Lidé     Služby     Reference     Klientela     Ceník     Navštivte nás