kinclova.com
Kancelář

        Advokátní kancelář byla založena v srpnu roku 1997 Mgr. Alenou Kinclovou. Spolupráce advokátky s klienty je postavena na vzájemné důvěře a podpoře zájmů a potřeb stálé klientely. Advokátka a její zaměstnanci kladou ve své každodenní činnosti důraz na podporu obchodních aktivit a cílů klientů.

       Advokátka se specializuje na právní zastupování klientů v řízeních před soudy České republiky včetně řízení trestních, tzn. výkon obhajoby a právní zastoupení poškozených.

       Tuto agendu advokátka vykonává jednak prostřednictvím osobních konzultací s klientem a jednak prostřednictvím písemných podání vypracovávaných a zasílaných věcně a místně příslušnému soudu. Advokátka na těchto písemných podáních velmi úzce spolupracuje se svým klientem. Advokátka vždy jedná ve věci po dohodě s klientem, přičemž klient získává vždy právní rozbor předmětné kauzy před vlastním výkonem právního zastoupení u soudu prostřednictvím tzv. písemné prvotní informace o právní věci.

Advokátka úzce spolupracuje s těmito specialisty:

  • daňovou poradkyní
  • notářskou kanceláří
  • správcem konkurzní podstaty
  • soudním exekutorem
  • certifikovanými specialisty bezpečnosti práce
  • soudními znalci
  • soudně registrovanými překladateli a tlumočníky němčiny, ruštiny a angličtiny
Kancelář     Lidé     Služby     Reference     Klientela     Ceník     Navštivte nás